การบริการ

- ตรวจวินิจฉัยและรักษา ผมร่วง, ผมบาง ศีรษะล้าน, หนังศีรษะอักเสบ รังแค, เชื้อราที่หนังศีรษะ

- ฟืนฟูสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยโปรแกรมทรีทเม้นท์พิเศษจากต่างประเทศ

- เลเซอร์กระตุ้นรากผม ช่วยเพิ่มปริมาณเส้นผมในผู้มีปัญหาผมบาง

เวลาทำการ

- วันจันทร์-ศุกร์

เวลาเปิดบริการ 11.00-20.00น.

แพทย์ออกตรวจ 17.00-20.00น.

- วันเสาร์

เวลาเปิดบริการ 10.00-17.00น.

แพทย์ออกตรวจ 10.00-17.00น.

ทีมแพทย์

รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง,
พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย,
พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ,
พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ,
นพ.สิทธิโรจน์ อรุณขจรศักดิ์

เกี่ยวกับเรา


แฮร์ด๊อกเตอร์ คลินิก